Pricesmart Inc. (PSMT)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 109 205 103 289 96 681 77 267 72 470
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 411 840 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920
Marża zysku netto 2,48% 2,54% 2,67% 2,32% 2,25%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $109 205K ÷ $4 411 840K
= 2,48%


Analiza porównawcza

2023