Pricesmart Inc. (PSMT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 681 148 644 533 554 410 528 227 510 182
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920 3 166 700
Marża zysku ze sprzedaży brutto 16,75% 17,81% 16,65% 16,38% 16,11%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $681 148K ÷ $4 066 090K
= 16,75%


Analiza porównawcza

2022