Pricesmart Inc. (PSMT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 759 331 681 148 644 533 554 410 528 227
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 411 840 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920
Marża zysku ze sprzedaży brutto 17,21% 16,75% 17,81% 16,65% 16,38%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $759 331K ÷ $4 411 840K
= 17,21%


Analiza porównawcza

2023