Pricesmart Inc. (PSMT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
EBIT w tys. USD 168 321 158 989 122 816 116 185 129 312
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 103 556 110 110 112 610 63 711 87 720
Kapitał własny w tys. USD 991 073 915 345 831 719 797 351 758 002
Zwrot z kapitału całkowitego 15,38% 15,50% 13,01% 13,49% 15,29%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $168 321K ÷ ($103 556K + $991 073K)
= 15,38%


Analiza porównawcza

2022