Pricesmart Inc. (PSMT)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
EBIT w tys. USD 205 789 168 321 158 989 122 816 116 185
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 119 487 103 556 110 110 112 610 63 711
Kapitał własny w tys. USD 1 107 040 991 073 915 345 831 719 797 351
Zwrot z kapitału całkowitego 16,78% 15,38% 15,50% 13,01% 13,49%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $205 789K ÷ ($119 487K + $1 107 040K)
= 16,78%


Analiza porównawcza

2023