Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Aktywa razem w tys. USD 1 808 400 1 705 790 1 656 820 1 296 410 1 216 390
Kapitał własny w tys. USD 991 073 915 345 831 719 797 351 758 002
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,82 1,86 1,99 1,63 1,60

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $1 808 400K ÷ $991 073K
= 1,82


Analiza porównawcza

2022