Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Aktywa razem w tys. USD 2 005 610 1 808 400 1 705 790 1 656 820 1 296 410
Kapitał własny w tys. USD 1 107 040 991 073 915 345 831 719 797 351
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,81 1,82 1,86 1,99 1,63

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 005 610K ÷ $1 107 040K
= 1,81


Analiza porównawcza

2023