Pricesmart Inc. (PSMT)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk brutto w tys. USD 156 411 147 128 115 945 111 049 122 580
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920 3 166 700
Marża zysku brutto 3,85% 4,06% 3,48% 3,44% 3,87%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $156 411K ÷ $4 066 090K
= 3,85%


Analiza porównawcza

2022