Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 248 870 252 293 345 990 119 698 125 764
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 43 894 39 194 30 165 30 999 31 800
Należności w tys. USD 13 391 12 359 13 153 9 872 8 859
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 579 456 533 552 568 275 407 454 349 365
Wskaźnik płynności szybkiej 0,53 0,57 0,69 0,39 0,48

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($248 870K + $43 894K + $13 391K) ÷ $579 456K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022