Pricesmart Inc. (PSMT)

ROE

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 109 205 103 289 96 681 77 267 72 470
Kapitał własny w tys. USD 1 107 040 991 073 915 345 831 719 797 351
ROE 9,86% 10,42% 10,56% 9,29% 9,09%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $109 205K ÷ $1 107 040K
= 9,86%


Analiza porównawcza

2023