Pricesmart Inc. (PSMT)

ROE

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk netto w tys. USD 103 289 96 681 77 267 72 470 73 431
Kapitał własny w tys. USD 991 073 915 345 831 719 797 351 758 002
ROE 10,42% 10,56% 9,29% 9,09% 9,69%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $103 289K ÷ $991 073K
= 10,42%


Analiza porównawcza

2022