Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
2021/Q3
(31 maj 2021)
2021/Q2
(28 lut 2021)
Rotacja zapasów 6,76 7,29 7,13 6,70 6,11 7,63 8,61 8,35
Rotacja należności 221,01 303,64 271,42 254,57 238,75 292,89 288,10 288,49
Rotacja zobowiązań 7,72 8,29 8,35 8,28 6,64 7,65 8,50 8,44
Rotacja kapitału pracującego 17,15 20,95 22,98 21,13 19,75 22,12 22,54 23,77

Średnia liczba dni

2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
2021/Q3
(31 maj 2021)
2021/Q2
(28 lut 2021)
Cykl zapasów dni 53,98 50,08 51,22 54,47 59,72 47,81 42,40 43,69
Cykl należności dni 1,65 1,20 1,34 1,43 1,53 1,25 1,27 1,27
Cykl zobowiązań dni 47,26 44,04 43,73 44,10 54,98 47,69 42,95 43,25

Długoterminowe

2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
2021/Q3
(31 maj 2021)
2021/Q2
(28 lut 2021)
Rotacja aktywów trwałych 5,48 5,37 5,17 5,07 5,07 4,96 4,92 4,81
Rotacja aktywów razem 2,20 2,25 2,21 2,15 2,08 2,12 2,16 2,10