Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 071 000 2 724 000 3 281 000 3 904 000 1 414 000 3 250 000 3 870 000 4 116 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 391 000 324 000 796 000 671 000 571 000 409 000 316 000 305 000
Należności w tys. USD 1 918 000 1 038 000 539 000 744 000 1 130 000 522 000 514 000 558 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 862 000 3 325 000 3 630 000 3 591 000 2 968 000 2 138 000 2 655 000 2 712 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,13 1,23 1,27 1,48 1,05 1,96 1,77 1,84

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 071 000K + $391 000K + $1 918 000K) ÷ $3 862 000K
= 1,13


Analiza porównawcza

2023/Q2