Intuit Inc (INTU)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 12,82 23,61 18,74 47,70 44,63
Rotacja zobowiązań 4,67 3,07 2,62 4,45 4,19
Rotacja kapitału pracującego 8,13 8,98 3,85 1,73 4,17

Średnia liczba dni

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 28,48 15,46 19,48 7,65 8,18
Cykl zobowiązań dni 78,14 118,71 139,25 82,10 87,19

Długoterminowe

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Rotacja aktywów trwałych 14,83 14,33 12,35 10,46 8,70
Rotacja aktywów razem 0,52 0,46 0,62 0,70 1,08