Intuit Inc (INTU)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 23,61 18,74 47,70 44,63 43,53
Rotacja zobowiązań 3,07 2,62 4,45 4,19 5,40
Rotacja kapitału pracującego 8,98 3,85 1,73 4,17 20,71

Średnia liczba dni

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 15,46 19,48 7,65 8,18 8,38
Cykl zobowiązań dni 118,71 139,25 82,10 87,19 67,54

Długoterminowe

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Rotacja aktywów trwałych 14,33 12,35 10,46 8,70 7,34
Rotacja aktywów razem 0,46 0,62 0,70 1,08 1,15