Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 415 000 2 034 000 2 031 000 386 000 388 000
Aktywa razem w tys. USD 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000 5 178 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,13 0,19 0,06 0,07

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 415 000K ÷ $27 734 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022