Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 120 000 6 415 000 2 034 000 2 031 000 386 000
Aktywa razem w tys. USD 27 780 000 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,22 0,23 0,13 0,19 0,06

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $6 120 000K ÷ $27 780 000K
= 0,22


Analiza porównawcza

2023