Intuit Inc (INTU)

ROA

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 066 000 2 062 000 1 826 000 1 557 000 1 211 000
Aktywa razem w tys. USD 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000 5 178 000
ROA 7,45% 13,29% 16,70% 24,78% 23,39%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $2 066 000K ÷ $27 734 000K
= 7,45%


Analiza porównawcza

2022