Intuit Inc (INTU)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000 5 964 000
Aktywa razem w tys. USD 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000 5 178 000
Rotacja aktywów razem 0,46 0,62 0,70 1,08 1,15

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $12 726 000K ÷ $27 734 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2022