Intuit Inc (INTU)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 368 000 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000
Aktywa razem w tys. USD 27 780 000 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000
Rotacja aktywów razem 0,52 0,46 0,62 0,70 1,08

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $14 368 000K ÷ $27 780 000K
= 0,52


Analiza porównawcza

2023