Intuit Inc (INTU)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk brutto w tys. USD 2 989 000 2 542 000 2 556 000 2 198 000 1 881 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 368 000 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000
Marża zysku brutto 20,80% 19,97% 26,53% 28,62% 27,73%

2023 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 989 000K ÷ $14 368 000K
= 20,80%


Analiza porównawcza

2023