Intuit Inc (INTU)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk brutto w tys. USD 2 542 000 2 556 000 2 198 000 1 881 000 1 503 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000 5 964 000
Marża zysku brutto 19,97% 26,53% 28,62% 27,73% 25,20%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 542 000K ÷ $12 726 000K
= 19,97%


Analiza porównawcza

2022