Intuit Inc (INTU)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 10 460 000 8 000 000 6 323 000 5 637 000 5 002 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000 5 964 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 82,19% 83,05% 82,34% 83,09% 83,87%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $10 460 000K ÷ $12 726 000K
= 82,19%


Analiza porównawcza

2022