Intuit Inc (INTU)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 11 388 000 10 460 000 8 000 000 6 323 000 5 637 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 368 000 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 79,26% 82,19% 83,05% 82,34% 83,09%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $11 388 000K ÷ $14 368 000K
= 79,26%


Analiza porównawcza

2023