Intuit Inc (INTU)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk netto w tys. USD 2 066 000 2 062 000 1 826 000 1 557 000 1 211 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000 5 964 000
Marża zysku netto 16,23% 21,41% 23,78% 22,95% 20,31%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 066 000K ÷ $12 726 000K
= 16,23%


Analiza porównawcza

2022