Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 281 000 3 870 000 7 050 000 2 740 000 1 716 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 796 000 316 000 314 000 266 000 184 000
Należności w tys. USD 539 000 514 000 161 000 152 000 137 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 630 000 2 655 000 3 529 000 1 966 000 2 116 000
Wskaźnik płynności szybkiej 1,27 1,77 2,13 1,61 0,96

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 281 000K + $796 000K + $539 000K) ÷ $3 630 000K
= 1,27


Analiza porównawcza

2022