Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 5 047 000 5 157 000 7 980 000 3 594 000 2 404 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 630 000 2 655 000 3 529 000 1 966 000 2 116 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,39 1,94 2,26 1,83 1,14

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $5 047 000K ÷ $3 630 000K
= 1,39


Analiza porównawcza

2022