Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 415 000 2 034 000 2 031 000 386 000 388 000
Kapitał własny w tys. USD 16 441 000 9 869 000 5 106 000 3 749 000 2 354 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,39 0,21 0,40 0,10 0,16

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $6 415 000K ÷ $16 441 000K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022