Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 120 000 6 415 000 2 034 000 2 031 000 386 000
Kapitał własny w tys. USD 17 269 000 16 441 000 9 869 000 5 106 000 3 749 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,35 0,39 0,21 0,40 0,10

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $6 120 000K ÷ $17 269 000K
= 0,35


Analiza porównawcza

2023