Intuit Inc (INTU)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 266 000 1 633 000 1 356 000 1 147 000 962 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 737 000 623 000 305 000 274 000 178 000
Rotacja zobowiązań 3,07 2,62 4,45 4,19 5,40

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 266 000K ÷ $737 000K
= 3,07


Analiza porównawcza

2022