Intuit Inc (INTU)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 2 980 000 2 266 000 1 633 000 1 356 000 1 147 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 638 000 737 000 623 000 305 000 274 000
Rotacja zobowiązań 4,67 3,07 2,62 4,45 4,19

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 980 000K ÷ $638 000K
= 4,67


Analiza porównawcza

2023