Intuit Inc (INTU)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 2 571 000 2 500 000 2 176 000 1 854 000 1 497 000
Aktywa razem w tys. USD 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000 5 178 000
Operacyjny ROA 9,27% 16,11% 19,91% 29,51% 28,91%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $2 571 000K ÷ $27 734 000K
= 9,27%


Analiza porównawcza

2022