Intuit Inc (INTU)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 3 141 000 2 571 000 2 500 000 2 176 000 1 854 000
Aktywa razem w tys. USD 27 780 000 27 734 000 15 516 000 10 931 000 6 283 000
Operacyjny ROA 11,31% 9,27% 16,11% 19,91% 29,51%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $3 141 000K ÷ $27 780 000K
= 11,31%


Analiza porównawcza

2023