Intuit Inc (INTU)

ROE

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Zysk netto w tys. USD 2 384 000 2 066 000 2 062 000 1 826 000 1 557 000
Kapitał własny w tys. USD 17 269 000 16 441 000 9 869 000 5 106 000 3 749 000
ROE 13,81% 12,57% 20,89% 35,76% 41,53%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $2 384 000K ÷ $17 269 000K
= 13,81%


Analiza porównawcza

2023