Intuit Inc (INTU)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 28,48 15,46 19,48 7,65 8,18
Cykl zobowiązań dni 78,14 118,71 139,25 82,10 87,19
Cykl konwersji gotówki dni -49,67 -103,25 -119,77 -74,45 -79,01

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 28,48 – 78,14
= -49,67


Analiza porównawcza

2023