Intuit Inc (INTU)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 15,46 19,48 7,65 8,18 8,38
Cykl zobowiązań dni 118,71 139,25 82,10 87,19 67,54
Cykl konwersji gotówki dni -103,25 -119,77 -74,45 -79,01 -59,15

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 15,46 – 118,71
= -103,25


Analiza porównawcza

2022