Intuit Inc (INTU)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 82,19% 83,05% 82,34% 83,09% 83,87%
Marża zysku operacyjnego 20,20% 25,95% 28,34% 27,33% 25,10%
Marża zysku brutto 19,97% 26,53% 28,62% 27,73% 25,20%
Marża zysku netto 16,23% 21,41% 23,78% 22,95% 20,31%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Operacyjny ROA 9,27% 16,11% 19,91% 29,51% 28,91%
ROA 7,45% 13,29% 16,70% 24,78% 23,39%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,25% 21,00% 30,49% 44,84% 54,60%
ROE 12,57% 20,89% 35,76% 41,53% 51,44%