Intuit Inc (INTU)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 79,26% 82,19% 83,05% 82,34% 83,09%
Marża zysku operacyjnego 21,86% 20,20% 25,95% 28,34% 27,33%
Marża zysku brutto 20,80% 19,97% 26,53% 28,62% 27,73%
Marża zysku netto 16,59% 16,23% 21,41% 23,78% 22,95%

Zwrot z inwestycji

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Operacyjny ROA 11,31% 9,27% 16,11% 19,91% 29,51%
ROA 8,58% 7,45% 13,29% 16,70% 24,78%
Zwrot z kapitału całkowitego 13,43% 11,25% 21,00% 30,49% 44,84%
ROE 13,81% 12,57% 20,89% 35,76% 41,53%