Intuit Inc (INTU)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 lip 2023)
2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 14 368 000 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000
Property, plant and equipment w tys. USD 969 000 888 000 780 000 734 000 780 000
Rotacja aktywów trwałych 14,83 14,33 12,35 10,46 8,70

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $14 368 000K ÷ $969 000K
= 14,83


Analiza porównawcza

2023