Intuit Inc (INTU)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 lip 2022)
2021
(31 lip 2021)
2020
(31 lip 2020)
2019
(31 lip 2019)
2018
(31 lip 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 12 726 000 9 633 000 7 679 000 6 784 000 5 964 000
Property, plant and equipment w tys. USD 888 000 780 000 734 000 780 000 812 000
Rotacja aktywów trwałych 14,33 12,35 10,46 8,70 7,34

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $12 726 000K ÷ $888 000K
= 14,33


Analiza porównawcza

2022