Intuit Inc (INTU)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2024/Q2
(31 sty 2024)
2024/Q1
(31 paź 2023)
2023/Q4
(31 lip 2023)
2023/Q3
(30 kwi 2023)
2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 489 000 2 271 000 3 662 000 4 268 000 2 071 000 2 724 000 3 281 000 3 904 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 366 000 397 000 354 000 574 000 391 000 324 000 796 000 671 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 6 216 000 4 996 000 3 790 000 4 415 000 3 862 000 3 325 000 3 630 000 3 591 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,53 1,06 1,10 0,64 0,92 1,12 1,27

2024/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 489 000K + $366 000K) ÷ $6 216 000K
= 0,30


Analiza porównawcza

2024/Q2