Federal Signal Corp. (FSS)

ROE

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 120 400 105 300 102 700 98 900 100 600 107 200 103 300 95 000
Kapitał własny w tys. USD 860 900 828 000 809 100 787 800 784 000 765 700 746 000 719 600
ROE 13,99% 12,72% 12,69% 12,55% 12,83% 14,00% 13,85% 13,20%

2022/Q4 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $120 400K ÷ $860 900K
= 13,99%


Analiza porównawcza

2022/Q4