Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 531 400 431 000 405 500 360 700 328 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 180 500 170 400 148 400 160 200 158 800
Wskaźnik płynności bieżącej 2,94 2,53 2,73 2,25 2,07

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $531 400K ÷ $180 500K
= 2,94


Analiza porównawcza

2022