Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 431 000 405 500 360 700 328 500 303 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 170 400 148 400 160 200 158 800 117 100
Wskaźnik płynności bieżącej 2,53 2,73 2,25 2,07 2,59

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $431 000K ÷ $170 400K
= 2,53


Analiza porównawcza

2021