Federal Signal Corp. (FSS)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Cykl zapasów dni 98,02 90,45 80,66 74,30 71,11
Cykl należności dni 44,21 40,92 40,99 40,11 41,68
Cykl zobowiązań dni 24,25 25,58 22,50 26,41 29,88
Cykl konwersji gotówki dni 117,99 105,78 99,15 88,00 82,90

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 98,02 + 44,21 – 24,25
= 117,99


Analiza porównawcza

2022