Federal Signal Corp. (FSS)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 089 900 924 500 837 200 898 500 807 400
Zobowiązania handlowe w tys. USD 72 400 64 800 51 600 65 000 66 100
Rotacja zobowiązań 15,05 14,27 16,22 13,82 12,21

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 089 900K ÷ $72 400K
= 15,05


Analiza porównawcza

2022