Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 294 300 361 500 282 200 209 800 220 300
Kapitał własny w tys. USD 1 001 900 860 900 784 000 702 100 641 600
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,23 0,30 0,26 0,23 0,26

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $294 300K ÷ ($294 300K + $1 001 900K)
= 0,23


Analiza porównawcza

2023