Federal Signal Corp. (FSS)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 120 400 100 600 96 200 108 500 94 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 434 800 1 213 200 1 130 800 1 221 300 1 089 500
Marża zysku netto 8,39% 8,29% 8,51% 8,88% 8,63%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $120 400K ÷ $1 434 800K
= 8,39%


Analiza porównawcza

2022