Federal Signal Corp. (FSS)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 160 300 128 600 134 800 149 600 123 000
Aktywa razem w tys. USD 1 524 300 1 366 100 1 208 800 1 165 500 1 023 800
Operacyjny ROA 10,52% 9,41% 11,15% 12,84% 12,01%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $160 300K ÷ $1 524 300K
= 10,52%


Analiza porównawcza

2022