Federal Signal Corp. (FSS)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 120 400 100 600 96 200 108 500 94 000
Kapitał własny w tys. USD 860 900 784 000 702 100 641 600 530 100
ROE 13,99% 12,83% 13,70% 16,91% 17,73%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $120 400K ÷ $860 900K
= 13,99%


Analiza porównawcza

2022