Federal Signal Corp. (FSS)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 157 400 120 400 100 600 96 200 108 500
Kapitał własny w tys. USD 1 001 900 860 900 784 000 702 100 641 600
ROE 15,71% 13,99% 12,83% 13,70% 16,91%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $157 400K ÷ $1 001 900K
= 15,71%


Analiza porównawcza

2023