Federal Signal Corp. (FSS)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 160 300 128 600 134 800 149 600 123 000
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 361 500 282 200 209 800 220 300 209 900
Kapitał własny w tys. USD 860 900 784 000 702 100 641 600 530 100
Zwrot z kapitału całkowitego 13,11% 12,06% 14,78% 17,36% 16,62%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $160 300K ÷ ($361 500K + $860 900K)
= 13,11%


Analiza porównawcza

2022