Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 47 500 40 500 81 700 31 600 37 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 400 25 400 11 800 12 000 9 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 180 500 170 400 148 400 160 200 158 800
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,36 0,39 0,63 0,27 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($47 500K + $17 400K) ÷ $180 500K
= 0,36


Analiza porównawcza

2022