Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 35 500 31 200 39 200 40 500 88 000 54 500 54 800 81 700
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 800 19 200 18 900 25 400 18 200 21 800 9 200 11 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 181 400 179 700 181 500 170 400 157 500 170 900 166 700 148 400
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,28 0,32 0,39 0,67 0,45 0,38 0,63

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($35 500K + $17 800K) ÷ $181 400K
= 0,29


Analiza porównawcza

2022/Q3