Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 61 000 41 000 48 800 38 400 47 500 35 500 31 200 39 200
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 19 600 19 300 24 400 18 700 17 400 17 800 19 200 18 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 195 800 202 600 198 400 203 100 180 500 181 400 179 700 181 500
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,41 0,30 0,37 0,28 0,36 0,29 0,28 0,32

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($61 000K + $19 600K) ÷ $195 800K
= 0,41


Analiza porównawcza

2023/Q4