Federal Signal Corp. (FSS)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 434 800 1 213 200 1 130 800 1 221 300 1 089 500
Należności w tys. USD 173 800 136 000 127 000 134 200 124 400
Rotacja należności 8,26 8,92 8,90 9,10 8,76

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $1 434 800K ÷ $173 800K
= 8,26


Analiza porównawcza

2022