Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 1 524 300 1 366 100 1 208 800 1 165 500 1 023 800
Kapitał własny w tys. USD 860 900 784 000 702 100 641 600 530 100
Wskaźnik dźwigni finansowej 1,77 1,74 1,72 1,82 1,93

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $1 524 300K ÷ $860 900K
= 1,77


Analiza porównawcza

2022