Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 47 500 40 500 81 700 31 600 37 400
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 400 25 400 11 800 12 000 9 400
Należności w tys. USD 173 800 136 000 127 000 134 200 124 400
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 180 500 170 400 148 400 160 200 158 800
Wskaźnik płynności szybkiej 1,32 1,18 1,49 1,11 1,08

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($47 500K + $17 400K + $173 800K) ÷ $180 500K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022