Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 40 500 81 700 31 600 37 400 37 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 25 400 11 800 12 000 9 400 10 900
Należności w tys. USD 136 000 127 000 134 200 124 400 118 200
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 170 400 148 400 160 200 158 800 117 100
Wskaźnik płynności szybkiej 1,18 1,49 1,11 1,08 1,42

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($40 500K + $25 400K + $136 000K) ÷ $170 400K
= 1,18


Analiza porównawcza

2021