Federal Signal Corp. (FSS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 434 800 1 213 200 1 130 800 1 221 300 1 089 500
Aktywa razem w tys. USD 1 524 300 1 366 100 1 208 800 1 165 500 1 023 800
Rotacja aktywów razem 0,94 0,89 0,94 1,05 1,06

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 434 800K ÷ $1 524 300K
= 0,94


Analiza porównawcza

2022