Federal Signal Corp. (FSS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 213 200 1 130 800 1 221 300 1 089 500 898 500
Aktywa razem w tys. USD 1 366 100 1 208 800 1 165 500 1 023 800 992 300
Rotacja aktywów razem 0,89 0,94 1,05 1,06 0,91

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 213 200K ÷ $1 366 100K
= 0,89


Analiza porównawcza

2021