Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 361 500 282 200 209 800 220 300 209 900
Kapitał własny w tys. USD 860 900 784 000 702 100 641 600 530 100
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,42 0,36 0,30 0,34 0,40

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $361 500K ÷ $860 900K
= 0,42


Analiza porównawcza

2022