Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 294 300 361 500 282 200 209 800 220 300
Aktywa razem w tys. USD 1 620 500 1 524 300 1 366 100 1 208 800 1 165 500
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,18 0,24 0,21 0,17 0,19

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $294 300K ÷ $1 620 500K
= 0,18


Analiza porównawcza

2023