Federal Signal Corp. (FSS)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 361 500 282 200 209 800 220 300 209 900
Aktywa razem w tys. USD 1 524 300 1 366 100 1 208 800 1 165 500 1 023 800
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,24 0,21 0,17 0,19 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $361 500K ÷ $1 524 300K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022