Federal Signal Corp. (FSS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 272 500 1 089 900 924 500 837 200 898 500
Zapasy w tys. USD 303 400 292 700 229 100 185 000 182 900
Rotacja zapasów 4,19 3,72 4,04 4,53 4,91

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 272 500K ÷ $303 400K
= 4,19


Analiza porównawcza

2023