Federal Signal Corp. (FSS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 089 900 924 500 837 200 898 500 807 400
Zapasy w tys. USD 292 700 229 100 185 000 182 900 157 300
Rotacja zapasów 3,72 4,04 4,53 4,91 5,13

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 089 900K ÷ $292 700K
= 3,72


Analiza porównawcza

2022