Federal Signal Corp. (FSS)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 87,03 97,29 105,58 103,03 98,02 101,98 95,44 94,06
Cykl należności dni 39,45 46,74 45,08 46,93 44,21 46,14 47,83 45,14
Cykl zobowiązań dni 19,13 24,29 26,97 31,01 24,25 28,70 28,64 30,40
Cykl konwersji gotówki dni 107,35 119,74 123,70 118,95 117,99 119,43 114,63 108,80

2023/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 87,03 + 39,45 – 19,13
= 107,35


Analiza porównawcza

2023/Q4