Cavco Industries Inc (CVCO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 6 243 5 969 233 366 0
Kapitał własny w tys. USD 976 286 830 455 683 640 607 586 529 588
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $6 243K ÷ $976 286K
= 0,01