Cavco Industries Inc (CVCO)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Zysk netto w tys. USD 197 699 76 646 75 066 68 622 61 502
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746 871 235
Marża zysku netto 12,15% 6,92% 7,07% 7,13% 7,06%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $197 699K ÷ $1 627 160K
= 12,15%