Cavco Industries Inc (CVCO)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk netto w tys. USD 240 554 197 699 76 646 75 066 68 622
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 142 710 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746
Marża zysku netto 11,23% 12,15% 6,92% 7,07% 7,13%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $240 554K ÷ $2 142 710K
= 11,23%