Cavco Industries Inc (CVCO)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 554 932 408 749 238 977 230 518 205 706
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 142 710 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746
Marża zysku ze sprzedaży brutto 25,90% 25,12% 21,57% 21,71% 21,37%

2023 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $554 932K ÷ $2 142 710K
= 25,90%