Cavco Industries Inc (CVCO)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 306 378 201 794 88 087 83 412 80 694
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 142 710 1 627 160 1 108 050 1 061 770 962 746
Marża zysku operacyjnego 14,30% 12,40% 7,95% 7,86% 8,38%

2023 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $306 378K ÷ $2 142 710K
= 14,30%