Cavco Industries Inc (CVCO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(1 kwi 2023)
2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 587 780 1 218 410 869 074 831 256 757 040
Zobowiązania handlowe w tys. USD 30 730 43 082 32 120 29 924 29 305
Rotacja zobowiązań 51,67 28,28 27,06 27,78 25,83

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 587 780K ÷ $30 730K
= 51,67