Cavco Industries Inc (CVCO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(2 kwi 2022)
2021
(3 kwi 2021)
2020
(28 mar 2020)
2019
(30 mar 2019)
2018
(31 mar 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 218 410 869 074 831 256 757 040 690 555
Zobowiązania handlowe w tys. USD 43 082 32 120 29 924 29 305 23 785
Rotacja zobowiązań 28,28 27,06 27,78 25,83 29,03

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 218 410K ÷ $43 082K
= 28,28